25 sierpnia 2015W jaką nieruchomość zainwestować ?

 

W jaką nieruchomość zainwestować?

Każdy inwestor zamierzający inwestować w nieruchomości na samym początku powinien jasno sprecyzować sobie cel jaki zamierza osiągnąć poprzez planowaną inwestycję. Biorąc pod uwagę ten cel możemy wyodrębnić kilka możliwych strategii inwestowania:

1. Bardzo szybki wzrost wartości nieruchomości np. ze względu na bardzo niską cenę zakupu lub ze względu na inne czynniki mogące wpłynąć na szybki wzrost wartości nieruchomości, a o których wiedza nie jest dostępna dla przeciętnego „Kowalskiego”. Zakupów takich dokonują doświadczeni inwestorzy posiadający doskonałą wiedzę i znajomość rynku oraz potrafiący trafnie ocenić ryzykowność inwestycji.

2. Zabezpieczenie emerytalne – kupno nieruchomości pod wynajem (zazwyczaj mieszkalnej), która w założeniu ma generować stabilny dochód w postaci czynszu najmu i oczekiwany jest wzrost jej wartości w bliżej nieokreślonej dalekiej perspektywie („bo nieruchomości zawsze drożeją”). Decyzja podejmowana najczęściej przez średnio doświadczonych inwestorów kierujących się obiegową, nie do końca słuszną opinią na temat atrakcyjności inwestowania w mieszkania na wynajem.

3. Kupno nieruchomości jako inwestycja, która inwestorowi ma przynieść wcześniej założoną przez niego stopę zwrotu. Taką strategią kierują się bardziej świadomi i doświadczeni inwestorzy lub tacy, którzy mają dobrego doradcę. W ich kręgu zainteresowania są najczęściej dochodowe nieruchomości (czyli generujące przychód) lub takie, co do których są sami w stanie, lub przy pomocy doświadczonego doradcy podjąć działania zmierzające do skomercjalizowania nieruchomości.

4. Zakup nieruchomości jako lokata kapitału bez szczególnej analizy na temat możliwości pozyskiwania z niej przychodów lub co do wzrostu jej wartości. Zakupów takich dokonują niedoświadczeni inwestorzy kierujący się modą, namową znajomych lub artykułami przeczytanym w prasie.

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego wpisu należy stwierdzić w przypadku doświadczonych inwestorów, że należy zainwestować w nieruchomości, które z największym prawdopodobieństwem pozwolą osiągnąć zamierzony cel, którym w tym przypadku jest stopa zwrotu z inwestycji.

Oczekując jednocześnie wzrostu wartości nieruchomości trzeba kierować się również jej lokalizacją.

Nasze usługi w liczbach
0

Od tylu lat działamy
na polskim rynku.

0

Liczba przeprowadzonych
przez nas transakcji.

0

Łączna powierzchnia sprzedanych
przez nas nieruchomości w m2.

0

Wartość transakcji w PLN,
które obsłużyliśmy.